Przeszłość i przyszłość służby zapobiegania pożarom – 1/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Autor: PAWEŁ ROCHALA

 

Seria artykułów „Bezpieczeństwo pod kontrolą” w Przeglądzie Pożarniczym nr 1/2023 przybliża pracę służby zapobiegania pożarom w Polsce w ostatnich 100 latach, z naciskiem na teraźniejszość i solidny rysem przyszłościowy. Serię tworzy siedem artykułów ułożonych ww ciąg chronologiczny, każdy innego autorstwa (a większość autorów znana jest czytelnikom z łamów OP). Można powiedzieć, że ich wygłoszenie w postaci referatów wypełniłoby program solidnej konferencji naukowej. Co istotne, większość materiałów napisali ludzie piastujący swego czasu lub obecnie naczelne funkcje kierownicze w obszarze rozpoznawania zagrożeń pożarowych (i innych) oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Jak wynika z jakości merytorycznej i językowej artykułów, ich przejście w stan spoczynku miało wymiar wyłącznie formalny. Zadziwiające przy tym, jak wspólnym mówią głosem. Bo służba, która w historii nosiła różne nazwy, zawsze miała ten sam cel – zapobiegać pożarom. I zawsze napotykała na te same problemy, a bardzo rzadko mogła i może liczyć na faktyczne docenienie przez otoczenie czy zwierzchników – w najlepszych przypadkach jest to tolerancja.