Pożary sadzy w kominach – 3/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE

Autor: Tadeusz Jopek

 

Zbliża się nieuchronnie okres jesieni i zimy, a wraz z nim refleksja – do ilu pożarów spowodowanych urządzeniami grzewczymi i przewodami kominowymi dojdzie, ile osób zostanie w nich poszkodowanych, jakie będą straty materialne, czy wielkości te będą większe, czy też mniejsze niż w ubiegłych latach, czy można zminimalizować liczbę powstałych zdarzeń… Aby odpowiedzieć na te i podobne pytania, warto dokonać analizy danych statystycznych za ubiegłe lata i wyciągnąć stosowne wnioski.