O potrzebie badań jakości wody w instalacjach tryskaczowych – 4/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autor: Sławczo DENCZEW, Grzegorz SEREJKO

 

Projektowanie, wykonywanie i eksploatacja stałych urządzeń gaśniczych to zagadnienie sporej wagi, gdyż są one gwarantem bezpieczeństwa ludzi i mienia w obiektach budowlanych. Z instalacjami wodnymi, a w szczególności tryskaczowymi, wiążą się szczególne wymagania – dotyczą one jakości wody. W niniejszym artykule zaprezentujemy wstępne badania wody zasilającej instalacje tryskaczowe w wybranych obiektach budowlanych w Płocku.