Nowe unijne określenia klas reakcji na ogień – 2/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Maria Dreger

 

Od 4 kwietnia tego roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej obowiązuje już, i to w formie bezpośredniej (bez konieczności wdrażania do przepisów krajowych), rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.