Nośność konstrukcji a scenariusz rozwoju pożaru – 4/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Andrzej KRAUZE, Wojciech KOWALSKI, Adam KRASUSKI

 

W nietypowych bądź skomplikowanych sytuacjach projektowych tradycyjne metody ustalania klasy odporności ogniowej mogą być niemożliwe bądź nieopłacalne do wykorzystania. Obliczanie odpowiedzi termicznej i mechanicznej konstrukcji przy użyciu najprostszych metod (np. danych tabelarycznych) może stać się wtedy niezasadne. Należy przeprowadzić bardziej zaawansowaną analizę. Norma PN-EN 1991-1-2:2006 (tzw. Eurokod 1) wprost sugeruje wykorzystanie tzw. projektowania na cele funkcjonalne, nazywając tę metodę „zasadami opartymi na właściwościach użytkowych”.

W niniejszym artykule przedstawiony zostanie przykład analizy konstrukcji hali stalowej na warunki pożarowe przy wykorzystaniu alternatywnych metod. Wyniki porównano pod kątem oceny skuteczności i możliwości wykorzystania podejść opartych na właściwościach użytkowych w praktyce projektowej.