Monitoring pożarowy w aspekcie zmian przepisów – 2/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Jacek Zboina, Konrad Zaciera, Grzegorz Mroczko

 

Postęp technologiczny stanowi dziś poważne wyzwanie w kontekście dostosowywania obszaru normalizacyjnego oraz zmian regulacji prawnych dla wyrobów. Potrzeby rynku i użytkowników wyprzedzają regulacje prawne – wymagania użytkowe dla wyrobów są określone „sztywno” w normach europejskich, krajowych czy przepisach techniczno-budowlanych i tym samym utrudniają czasem wykorzystywanie nowych technologii, które nie mieszczą się w założonych ramach. Również w obszarze ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem techniki i opracowywaniem nowych produktów i rozwiązań. W artykule postaramy się przedstawić Państwu aktualne regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych służących do monitoringu pożarowego, czyli urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych – nadajników i stacji odbiorczych – oraz systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, w rozumieniu kompatybilnego i funkcjonalnego zestawu wyrobów budowlanych wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.