Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w nowej odsłonie – 1/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Robert Żuczek

 

Artykuł ten powstał w związku z pojawieniem się 19 lutego 2016 r. nowej edycji normy PN-EN 60079-10-1: 2016-02 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe. Przedstawia istotne zmiany dotyczące klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz określania ich zasięgów. Krótko charakteryzuje także koncepcję istotnych zmian w podejściu do wprowadzania jednolitych zasad klasyfikowania przestrzeni zagrożonych wybuchem.