Instalacje fotowoltaiczne. Neutralizacja zagrożeń w czasie pożaru – 3/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Julian Wiatr

 

Przez system fotowoltaiczny w kontekście niniejszego artykułu należy rozumieć elektrownię słoneczną, która dokonuje przemiany energii słonecznej w energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych. Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz z regulatorem oraz falownika (przekształtnik prądu stałego w przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek).