Gospodarka odpadami – operaty – 2-3/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Aleksandra Guzik

 

Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów (a także na ich wytwarzanie) powinien być dołączony operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji lub obiektu, w którym mają być magazynowane odpadów, uzgodniony z komendantem powiatowym PSP, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Zgodnie z ustawą o odpadach uprawnienie do jego opracowania mają: 1) rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdy właściwym organem jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska; 2) osoba z tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa lub z ukończonymi studiami inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w SGSP, gdy właściwym organem jest starosta.