Bezpieczeństwo pożarowe lotnisk przyszpitalnych – 3/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autorzy: Tomasz Grelak, Konrad Leszczuk, Mirosław Sobolewski

 

Nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zobowiązuje szpitalne odziały ratunkowe (SOR) do posiadania całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewidziano w funduszach Komisji Europejskiej środki na realizację tych wymagań oraz modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce.