Zagrożenie ratowników promieniowaniem cieplnym – 4/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Działy: DZIAŁANIA RATOWNICZE

Autor: Szymon Kokot-Góra

 

Teoria spalania i rozwoju pożaru wskazuje na zasadniczą rolę energii cieplnej w procesie powstawania, jak też rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru. Zrozumienie mechanizmów zjawisk ma znaczenie dla wielu kwestii: przewidywania rozwoju, umiejętności gaszenia czy bezpieczeństwa ekip ratowniczych. To ostatnie zagadnienie stanowi przedmiot poniższych rozważań, a jego dogłębne zrozumienie jest tak samo istotne dla ekip interwencyjnych, jak dla osób oraz podmiotów aktywnych w sferze konstrukcyjno-projektowej, legislacyjnej czy badawczej.