Tragiczne pożary dyskotek i nocnych klubów – 3/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE
Autor: Marian Skaźnik

 

Analizy światowych statystyk pożarowych wskazują, że do najtragiczniejszych zdarzeń, w wyniku których śmierć ponosiło wiele osób, dochodziło w dyskotekach i nocnych klubach. O kilku z nich pisaliśmy na łamach OP, przebieg tragicznego pożaru w Permie został omówiony na seminarium SITP. Jak wykazały późniejsze dochodzenia, przyczyny powstania tych tragedii i wystąpienia bardzo dużej liczby ofiar były bardzo podobne, a w wielu przypadkach identyczne. Tym artykułem chcemy uczulić na ten problem podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z tego typu obiektów.