Zagrożenia pożarowe w czasie prac budowlanych i remontowych – 4/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Piotr Smardz

 

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i obiektów budowlanych jest zazwyczaj rozpatrywane w kontekście etapu ich normalnego użytkowania, kiedy występujące zagrożenia pożarowe są typowe dla danej funkcji obiektu, natomiast wszystkie przewidziane ze względu na te zagrożenia bierne i czynne środki ochrony przeciwpożarowej znajdują się w stanie pełnej sprawności. Etapem newralgicznym pod tym względem może być jednak także faza budowy, względnie faza remontu lub modernizacji. Bezpieczeństwo pożarowe w czasie wykonywania robót budowlanych oraz prac remontowych jest tymczasem tematem, któremu na etapie projektowania poświęca się zdecydowanie mniej uwagi niż wymaganiom obowiązującym w odniesieniu do budynków użytkowanych.