Zabezpieczenie przeciwpożarowe terminalu LNG w Świnoujściu – 1/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Marek Podgórski

 

Oddany niedawno do użytku terminal LNG (Liquid Natural Gaz) w Świnoujściu jest największą od wielu lat inwestycją związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Poprzez włączenie do krajowej sieci przesyłowej gazu (zarządzanej przez Gaz-System) zapewnia magazynowanie oraz regazyfikację LNG w ilości 5 mld m3 gazu, a także – poprzez możliwość załadunku LNG na autocysterny – zaopatrywanie lokalnych rozprężalni, mogących zasilać osiedla, niewielkie miasta i zakłady przemysłowe. Takich lokalnych instalacji regazyfikacji powstało już kilkanaście. Prace projektowe nad terminalem rozpoczęły się w 2007 r. i już na samym początku szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo, zarówno procesowe, czyli warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia procesu, jak i bezpieczeństwo fizyczne – ochroną czynną i bierną terenu terminalu (włączając w to część morską – pirs z platformami rozładunkowymi oraz teren korytarza technicznego, przez który przebiegają główne rurociągi technologiczne i użytkowe łączące część morską i lądową).