Wytyczne projektowe dla garaży z pojazdami elektrycznymi EV – 2/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Marek MAGDZIARZ

 

Artykułu tego nie należy postrzegać jako kompletnego zbioru wytycznych do projektowania obiektów wyposażonych w miejsca parkingowe i stacje ładowania pojazdów EV, ale jako zarys wytycznych sformułowanych na podstawie obecnej „wiedzy technicznej” i licznych publikacji naukowych potrzebnych w ochronie przeciwpożarowej do analizy ryzyka i do indywidualnego projektowania rozwiązań technicznych dla takich garaży. Niech będzie jednak wstępem do dyskusji o nowych wyzwaniach projektowych.

Inżynierskie metody projektowania powinny polegać na poszukiwaniu wciąż nowych publikacji oraz dodatkowych rozwiązań w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla garaży z pojazdami EV. Najnowsza wiedza z krajów bardziej zaawansowanych technologicznie wskazuje, że zmiany w budynkach należy wprowadzić także u nas, a samych bardzo dobrych i ciekawych publikacji dostarczających wiedzę techniczną oraz badań naukowych wciąż przybywa.