Wpływ parcia wiatru na układy różnicowania ciśnienia – 3/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Grzegorz KUBICKI, Jarosław WICHE

 

Skuteczność działania systemów różnicowania ciśnienia, chroniących pionowe drogi ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych przed zadymieniem, uzależniona jest od wielu zakłócających czynników zewnętrznych. Opracowując założenia dla układu, który będzie w stanie realizować założenia scenariusza pożarowego, nie można pominąć np. wpływu ciągu termicznego, oporów przepływu powietrza przez klatkę schodową, wymiany ciepła pomiędzy nawiewanym powietrzem i przegrodami budowlanymi, zjawiska unoszenia, rozprężania itd. W przypadku systemów ochrony pionowych dróg ewakuacji zjawiska zakłócające normalny przepływ powietrza są szczególnie widoczne, a ich natężenie jest proporcjonalne do wysokości budynku. Jeden ze znaczących czynników zakłócających stanowi wpływ parcia wiatru bezpośrednio na urządzenie regulacji poziomu nadciśnienia (np. klapę upustową w systemach mechanicznych) lub zewnętrzny punkt pomiaru ciśnienia atmosferycznego (dla automatycznych systemów napowietrzania).