Wnioski z pożarów 2010-2012 – 2/2013

9,00 

Ilość:

Wnioski z pożarów 2010-2012 – 2/2013

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Paweł Janik
Jednym z podstawowych sposobów badania skuteczności systemu przeciwdziałania pożarom w skali makro jest analiza statystyczna przyczyn ich powstawania oraz rozprzestrzeniania si´. W związku z tym w niniejszym artykule przyjrzymy się przyczynom i skutkom pożarów w czterech grupach obiektów: handlowo-usługowych, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych. Wybór nie jest przypadkowy. To te rodzaje obiektów, o których pożarach często informują media, czy to w kontekście ich wielkości, wysokich strat pożarowych, czy te˝ zagrożenia ˝życia ludzi.

preloader