Weryfikacja rozwiązań opartych na metodach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego – 4/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
AUTOR: Piotr TOFIŁO

 

Ponieważ rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oparte na metodach inżynierii ochrony przeciwpożarowej stosowane są w Polsce coraz powszechniej, coraz większej wagi nabiera kwestia ich odpowiedniej weryfikacji. Weryfikacja taka nie jest zadaniem prostym, powinna być przeprowadzona w sposób profesjonalny, obiektywny, tak by spełniony został jej główny cel – zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa.