Wentylacja budynków bloków energetycznych – 3/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Dorota BRZEZIŃSKA

 

Bloki energetyczne to turbogeneratory wraz z kotłami parowymi, indywidualnymi systemami dostarczania do kotłów paliwa i powietrza oraz odprowadzania spalin i popiołu, a także z urządzeniami do wyprowadzania energii elektrycznej. Budynki, w których znajdują się bloki energetyczne elektrowni przemysłowych, różnią się od innych rodzajów obiektów przemysłowych przede wszystkim znaczną wysokością i brakiem podziału na kondygnacje. Sprawia to, że niecelowe jest stosowanie w nich klasycznego systemu oddymiania, zapewniającego utrzymanie warstwy dymu wystarczająco wysoko, aby całkowicie zabezpieczyć przed zadymieniem najwyższe poziomy podestów technicznych i urządzeń.