Warunki ewakuacyjne w szwedzkich symulacjach CFD – 4/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Dariusz Ratajczak

 

Obowiązujące w Szwecji od 2011 r. przepisy stwarzają możliwość bardziej swobodnego niż dotychczas wyboru pomiędzy stosowaniem rozwiązań nakazowych i zasad inżynierii pożarowej. Szwedzki Urząd Mieszkalnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (National Board of Housing, Building and Planning) opublikował równocześnie z ich ukazaniem się wytyczne do stosowania metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W 2013 r. szwedzki oddział SFPE (Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego) opracował z kolei poradnik modelowania komputerowego do wyznaczania dostępnego czasu ewakuacji (analiza ASET). W tym samym roku amerykański Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) wraz z Uniwersytetem w Lund opublikował raport dotyczący walidacji i weryfikacji programów służących do modelowania przebiegu ewakuacji.