Warunki ewakuacji osób niepełnosprawnych z budynków – 2/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Piotr TOFIŁO

 

Niepełnosprawność nie musi dziś być ograniczeniem zamykającym w czterech ścianach. To wyraźny kierunek rozwoju współczesnego społeczeństwa. Ludzie niepełnosprawni prowadzą normalny tryb codziennego życia, chcą również aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i kulturalnym. Tendencje te najprawdopodobniej będą się nasilać w związku z rosnącym stopniem przystosowania do ich potrzeb budynków i dostępności sprzętu oraz technologii niezbędnych do aktywnego życia i przemieszczania się. Grupa osób o ograniczonej zdolności poruszania się będzie rosnąć – to nieuchronna konsekwencja zmian demograficznych, społecznych i starzenia się społeczeństwa. Musi temu sprostać infrastruktura miejska, a w szczególności obiekty użyteczności publicznej.