W sercu systemu. Centrale sygnalizacji pożarowej. – 1/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Urszula GARLIŃSKA, Paweł STĘPIEŃ, Robert ŚLIWIŃSKI

 

Współczesne systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) należy zaliczyć do kluczowych systemów instalowanych w obiektach budowlanych, mających wpływ zarówno na bezpieczeństwo osób przebywających, jak i przechowywanego tam mienia. W związku z tą kluczową rolą szczególny nacisk w rozwoju SSP położono na ich niezawodność. Podzespoły odpowiedzialne za automatyczne wykrywanie pożaru, tj. czujki pożarowe, są coraz bardziej czułe np. na produkty spalania i odporne na wpływ czynników mogących wywołać fałszywy alarm, tak aby mogły zadziałać w jak najkrótszym czasie i z jak największą powtarzalnością. Dodatkowo, w celu ograniczenia fałszywych alarmów, łączy się w jednym urządzeniu aktywne elementy różnych czujek tak, aby w jednej obudowie mieściły się sensory ciepła, dymu czy nawet tlenku węgla. Lecz nawet najlepiej dobrane elementy systemu nie wypełnią swoich wszystkich funkcji bez odpowiednio dobranej centrali sygnalizacji pożarowej (CSP). To ona stanowi swoiste serce całego systemu, które nie tylko odbiera i przekazuje informacje od poszczególnych elementów, ale również odpowiada za ich pracę – zasila je i monitoruje. Niniejszy artykuł przybliża kluczowe cechy central sygnalizacji pożarowej. Przedstawia ponadto wybrane cechy potwierdzane w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz przybliża proces badawczy wybranych cech, będący nieodłącznym elementem oceny zgodności wyrobów budowlanych. Został również wzbogacony o zagadnienia związane z projektowaniem i konserwacją systemów sygnalizacji pożarowej, które w szczególności dotyczą właśnie central sygnalizacji pożarowej.