SIUP – system integrujący urządzenia przeciwpożarowe – 1/2012

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autor: Janusz SAWICKI

 

Nasze bezpieczeństwo zależy również od urządzeń technicznych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. Ich liczba, rodzaj, sposób zastosowania oraz – co niezwykle ważne – późniejszy stan techniczny w razie zagrożenia pożarowego i nie tylko będą decydować o naszym zdrowiu, życiu i mieniu. Regulacje prawne nakładają zarówno na projektantów, jak i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych obowiązek dostosowania tych systemów do wymagań wynikających ze scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. Ma to doprowadzić do sytuacji, w której funkcjonowanie w budynku różnych instalacji służących ochronie przeciwpożarowej, projektowanych przez różne firmy, będzie skoordynowane już na etapie projektu budowlanego. Dziś bardzo często nie spełniają one wymogu kompatybilności i brakuje kompleksowego nadzoru nad działaniem całego systemu.