Próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu – 2/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ:  TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Dorota BRZEZIŃSKA, Piotr SMARDZ

 

W ostatnich latach, ze względu na coraz częstsze powstawanie obiektów budowlanych o nietypowych funkcjach i układach architektonicznych, do projektowania systemów oddymiania na szeroką skalę zaczęto wykorzystywać symulacje komputerowe CFD (Computational Fluid Dynamics) rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu, natomiast na etapie odbiorów – testy z wykorzystaniem gorącego dymu. Artykuł przedstawia podstawowe zasady oceny wyników testów z wykorzystaniem gorącego dymu w oparciu o rezultaty symulacji komputerowych.