Pompownie przeciwpożarowe. Wymagania prawne i techniczne – 3/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autorzy: Gniewosz Siemiątkowski, Nikon Gawryluk

 

Pompownie przeciwpożarowe w Polsce powinny być projektowane, instalowane i dopuszczane do użytkowania według przepisów prawa polskiego, uwzględniających uregulowania europejskie. Wyroby budowlane będące częścią pompowni muszą mieć stosowne oznakowanie, a także deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, a w niektórych przypadkach również świadectwa dopuszczenia, zależnie od typu wyrobu. Ze względu na mnogość aktów prawnych i dokumentów pochodnych związanych z wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu bardzo częstym problemem jest poprawna interpretacja przepisów prawa oraz jasne określenie, jakich dokumentów należy wymagać od dostawców produktów do pompowni przeciwpożarowych.