Oddziaływanie obiektów w aspekcie zagrożenia wybuchem – 2/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Paulina Marcol

 

Geneza polskiego Prawa budowlanego (PB) sięga początków XX wieku. Ustawa z 7 lipca 1994 r. wprowadziła do procesu budowlanego szereg istotnych zmian, obejmujących m.in. szczegółowe określenie obowiązków i praw uczestników procesu budowlanego, pełniących samodzielne funkcje techniczne. W każdej branży, nie tylko budowlanej, pojawienie się nowych przepisów, a więc wymagań do spełnienia, odbierane jest jako utrudnienie, skutkujące wydłużeniem postępowania administracyjnego i zwiększeniem biurokracji. Niestety, przepisy prawne, również prawo budowlane, wymagają aktualizacji – nie tylko w kontekście zmian wynikających z przepisów unijnych, ale także będących konsekwencją postępu technicznego. PB stanowi podstawę wykładni wymagań prawnych dla branży budowlanej, ale także przepisów ochrony przeciwpożarowej czy bezpieczeństwa i higieny pracy.