Ocena ryzyka wybuchu metodą exAWZ – 4/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Adam S. Markowski, Paweł Wąsowicz

 

W numerze 1/2016 „Ochrony Przeciwpożarowej” przedstawiliśmy podstawy metodyczne oceny ryzyka wybuchowego oparte na modelu scenariusza uwzględniającego specyficzne dla badanego zjawiska warunki rozwoju. Jako metoda wybrana została analiza warstw zabezpieczeń (AWZ), znana w literaturze technicznej jako LOPA.