O reakcji na ogień wyrobów i elementów budowlanych – 4/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Maria DREGER

 

Każda klasyfikacja jest czymś umownym. Ta również. Wiąże się ściśle z poziomem rozwoju technologii budowlanych, charakterem powszechnie stosowanych materiałów i elementów, które podlegają ocenie oraz technik laboratoryjnych, które są do dyspozycji. Klasy reakcji na ogień odnoszą się także do określonych, Ściśle zdefiniowanych scenariuszy odziaływania ognia odzwierciedlonych w procedurach badań, a służą przede wszystkim sprawdzeniu formalnej zgodności z przepisami sformułowanymi w sposób opisowy. Żeby natomiast na ich podstawie wyciągać szersze wnioski, potrzebne np. w projektowaniu ochrony ppoż. z wykorzystaniem metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, gdy przepisy zawierają wymagania użytkowe, mechaniczne posługiwanie się klasami może nie wystarczyć. Niezbędne staje się rozumienie zasad i warunków ich uzyskiwania. Przybliżeniu tych zagadnień mają służyć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień przegród i materiałów budowlanych.