Miejscowe oddziaływanie temperatury a nośność ogniowa konstrukcji stalowych – 2/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Andrzej Badowski

 

W artykule tym przedstawiony został problem oddziaływania termicznego stalowych niezabezpieczonych przeciwpożarowo elementów konstrukcji na elementy zabezpieczone, w miejscach ich styku. W warunkach pożaru różnica temperatur stykających się elementów sięga 500°C i może mieć istotny wpływ na nośność ogniową konstrukcji. Projektanci zazwyczaj pomijają ten problem i decyzje co do sposobu zabezpieczenia podejmują, nie biorąc pod uwagę rzeczywistych, występujących w tym przypadku dodatkowych oddziaływań termicznych. Takie postępowanie prowadzić może do istotnego obniżenia bezpieczeństwa pożarowego projektowanego obiektu.