Materiały i wyroby budowlane – reakcja na ogień – 2/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Rafał POROWSKI, Daniel MAŁOZIĘĆ, Piotr LESIAK, Wojciech KLAPSA
Martyna STRZYŻEWSKA, Sylwester SUCHECKI

 

 

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego materiały i wyroby budowlane podlegają dwóm zasadniczym systemom klasyfikacji: krajowemu i europejskiemu. Obydwie klasyfikacje muszą spełniać podstawowy zapis § 207 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w razie pożaru zapewnić ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i ognia wewnątrz budynku oraz na sąsiednie budynki, a także umożliwić ewakuację ludzi, uwzględniając również bezpieczeństwo ekip ratowniczych.