Magazynowanie odpadów – 2/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Joanna Łucja DMOWSKA

 

Rozporządzenie MSWiA z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów zawiera trudną do interpretacji regulację przepisów intertemporalnych. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na wpływ, jaki na sytuację prawną podmiotów gospodarujących odpadami mogą wywierać wypracowane w porządku prawnym regulacje intertemporalne z § 45-47 powyższego rozporządzenia w kontekście kontroli służb przeciwpożarowych na podstawie art. 41a ust. 1a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zagadnienie jest tym istotniejsze, że powoduje dużo wątpliwości w praktyce na tle trwających nadal postępowań na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz zbliżającego się upływu obowiązywania decyzji terminowych wydawanych na okres 10 lat dla zezwoleń na gospodarowanie odpadami.