Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 2/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Paweł JANIK

 

Wieloletnie statystyki wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez komendy Państwowej Straży Pożarnej pokazują wysoki odsetek nieprawidłowości dotyczących kwestii związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej budynków. Wśród głównych zaniedbań świadczących o niedociągnięciach organizacyjnych popełnianych przez zarządzających obiektami należy wymienić przede wszystkim: nieprawidłową eksploatację instalacji i urządzeń technicznych – zarówno użytkowych,  jak i przeciwpożarowych, w tym nieprzestrzeganie terminów przeglądów i badań okresowych, zastawianie dróg komunikacyjnych w sposób utrudniający ewakuację, a także nieprawidłowości w opracowaniu i niedostateczną znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.