Instalacje fotowoltaiczne (cz. 1) – 4/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autorzy: Tadeusz Jopek, Rafał Szczypta

 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym nieustannie rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Złoża paliw kopalnych wskutek wieloletniego wydobycia ulegają wyczerpaniu, a ich eksploatacja degraduje środowisko, stając się także przyczyną globalnego ocieplenia. Coraz większej wagi nabiera poszukiwanie alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, które nie powodowałyby dalszej degradacji środowiska. Takie warunki spełnia technologia fotowoltaiczna (ang. Photovoltaic – PV).