Gaśnice – nie taki prosty temat – 3/2010

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTORZY: Mirosław SOBOLEWSKI, Bernard KRÓL

 

Wprowadzenie do kodeksu pracy w styczniu 2009 r. niezbyt szczęśliwych zapisów, zobowiązujących każdego pracodawcę do zatrudniania osoby mającej kompetencje co najmniej inspektora ochrony przeciwpożarowej, spowodowało znaczny wzrost zainteresowania szkoleniami umożliwiającymi zdobycie takich uprawnień. Liczba osób uczestniczących w kursach kształcących inspektorów ochrony przeciwpożarowej zwiększyła się kilkunastokrotnie. Chociaż obecnie, po zmianie wspomnianego przepisu, zainteresowanie tymi kursami znacznie zmalało, warto zwrócić uwagę na niektóre praktyczne aspekty szkoleń.