Biogazownie rolnicze – 1/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Łukasz Surowy

 

Biogaz jest dość powszechnie stosowany do wytwarzania ciepła i prądu. W Czechach, Austrii i Niemczech biogazownie stanowią naturalny element krajobrazu i to te kraje mają największe doświadczenie zarówno w produkcji biogazu, jak i w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy w biogazowniach. W krajach tych powstało wiele opracowań (przewodników) dotyczących identyfikacji zagrożeń w biogazowniach oraz sposobów zapobiegania im. Główne zagrożenia to zaś możliwość wybuchu, niedotlenienie i narażenie na działanie substancji toksycznych. Wspomniane przewodniki bazują na dyrektywach, normach i innych dokumentach prawnych. Niemniej jednak, mimo wieloletniego doświadczenia, nadal możemy znaleźć w nich pewne rozbieżności, dotyczące przede wszystkim klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem. Zupełnie osobną dziedzinę stanowią tutaj zasady doboru urządzeń w odniesieniu do stref zagrożenia wybuchem. Poniższy artykuł przybliża polskie uwarunkowania prawno-techniczne klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w biogazowniach oraz zasad doboru urządzeń, które mają w tych strefach pracować.