Bezpieczeństwo przygotowywania mieszanin gazowych – 1/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Piotr Lesiak, Wojciech Klapsa, Damian Bąk

 

Przygotowywanie mieszanin gazowych, w których jeden gaz jest utleniaczem, a drugi gazem palnym, to proces wymagający zachowania wyjątkowej ostrożności. Operacje z gazami w instalacjach ciśnieniowych obarczone są pod wieloma względami znacznym ryzykiem – tak dla operatora, jak dla otoczenia. Potencjał zagrożenia determinują zarówno zagrożenia pożarowo-wybuchowe, jak i ryzyko uszkodzenia instalacji znajdującej się pod ciśnieniem (próżnia i nadciśnienie).