Bezpieczeństwo pożarowe w kontrolach okresowych budynków – 4/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Dariusz Ratajczak

 

Jak stanowi Prawo budowlane, budynki przez cały okres swego użytkowania powinny spełniać wymagania podstawowe, zawarte w załączniku I do unijnego rozporządzenia nr 305/2011, a właściciele lub zarządcy budynków powinni je poddawać co najmniej raz na 5 lat kontrolom okresowym, polegającym na sprawdzeniu ich stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Kontrole powinny być przeprowadzane przez uprawnionych inżynierów. Wśród siedmiu wymagań podstawowych już na drugim miejscu jest wymienione bezpieczeństwo pożarowe.