Analiza ryzyka pożarowego – temat przyszłości – 1/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Wojciech NAWARA

 

Po lekturze artykułu „Wprowadzenie do teorii ryzyka” w OP nr 3/2013, zachęcony do włączenia się w cykl zapowiadanych publikacji poświęconych tej problematyce, chciałbym podzielić się pewnymi spostrzeżeniami. Dotyczą one w szczególności ryzyka pożarowego, wybuchowego i ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Moim zamierzeniem jest na pewno wywołanie szerszej dyskusji, wykraczającej poza dialog pomiędzy mną i autorem przywołanego wyżej artykułu. Mam bowiem nadzieję, że włączą się do niej również inne osoby, chcące zaprezentować punkt widzenia z jeszcze innej perspektywy.