Analiza rozwoju pożaru lokalu mieszkalnego w skali rzeczywistej – 3/2013

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Damian Saleta, Izabela Tekielak-Skałka

 

Na przebieg pożaru wpływa wiele czynników, wśród nich niewątpliwie duże znaczenie ma ciśnienie oraz stężenie tlenu wewnątrz pomieszczenia. Stanowi o tym np. różnica temperatur między powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym, przepływ gorących gazów bądź zahamowanie ich rozszerzalności cieplnej w strefie objętej pożarem, napływ wiatru przez istniejące otwory i nieszczelności czy też rodzaj zastosowanej wentylacji. Jak więc przewidywać rozwój takiego pożaru?