Znaczenie symboli w klasyfikacji ogniowej – 1/2010

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Krzysztof BAGIŃSKI

 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, wprowadziło nowe symbole przy klasie odporności ogniowej elementów budynków oraz klasyfikacji wyrobów. Jednym z powodów wprowadzenia nowych symboli w klasyfikacji ogniowej jest przyjęcie do zbioru Polskich Norm norm europejskich EN, opracowywanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Międzynarodową Organizacje Normalizacyjną (ISO), do czego jesteśmy zobowiązani, jako członek Unii Europejskiej.