Znaczenie określania celu oddymiania obiektu – 2/2014

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Marian SKAŹNIK

 

Obowiązek stosowania wentylacji oddymiającej wynika bezpośrednio z przepisów techniczno-budowlanych. Jedynie w nielicznych przypadkach jej fakultatywne stosowanie pozwala na złagodzenie określonych wymagań techniczno-budowlanych, takich jak dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych, klasa odporności pożarowej budynku, dopuszczalna długość przejścia i dojścia ewakuacyjnego. Zarówno w przypadkach obligatoryjnych, jak i fakultatywnych cele, jakie ma spełniać oddymianie, powinny być wyraźnie określone.