Zmiany w wymaganiach dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych – 2/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Tomasz Popielarczyk

 

Dokumentem odniesienia powszechnie stosowanym w Polsce podczas projektowania i instalowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) jest norma PN-EN 60849:2001. Z uwagi na datę publikacji większość zapisów już się zdezaktualizowała, a większość wymagań przedstawiono w niej w sposób ogólny. Dodatkowo okazuje się, że w krajach europejskich wykorzystuje się inne dokumenty odnoszące się do DSO.