Zmiany w dyrektywie Seveso – 1/2012

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Paweł JANIK

 

Z raportów okresowych przesyłanych do Komisji Europejskiej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz realizującą zadania dyrektywy Seveso II Norwegię wynika, że w końcu 2008 r. w wymienionych krajach zlokalizowanych było nieco ponad 10 tys. zakładów kwalifikowanych jako stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym 4620 zakładów dużego ryzyka (ZDR) oraz ok. 54701 zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR).