Zmiany krajowych dokumentów certyfikacyjnych – 4/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Jacek Zboina, Grzegorz Mroczko

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 0, poz. 1165) od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną między innymi zasady oceny wyrobów budowlanych w systemie krajowym (głównie tych, dla których nie opublikowano norm zharmonizowanych), jak i dokumenty upoważniające do wprowadzenia do obrotu/udostępnienia wyrobu na rynku krajowym.