Zachowanie konstrukcji w warunkach pożaru – 1/2013

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

AUTOR: Piotr SMARDZ

 

Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące w naszym kraju – a także analogiczne uregulowania funkcjonujące w innych państwach Unii Europejskiej – stanowią, że w razie pożaru nośność konstrukcji musi być zapewniona przez określony czas, wynikający zazwyczaj z ogólnej klasy odporności pożarowej budynku.

W praktyce projektowej zagadnienia związane z odpornością ogniową elementów konstrukcji nośnej budynku są często przedmiotem wątpliwości, a tak-że swoistego sporu kompetencyjnego między projektantem konstrukcji i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Artykuł ten jest próbą przybliżenia podstawowych pojęć związanych z ustrojami budowlanymi – szczególnie tych, które są istotne z punktu widzenia pracy konstrukcji nośnej w warunkach pożaru.