Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich – 1/2010

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Dorota BRZEZIŃSKA, Krzysztof MACHOWSKI

 

Mimo znacznych zmian przepisów w zakresie ochrony przed zadymieniem klatek schodowych, w budynkach średniowysokich i niskich wciąż pozostaje konieczność wyboru między stosowaniem urządzeń zapobiegających zadymieniu i urządzeń oddymiających. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki analiz różnych systemów zabezpieczenia sześciokondygnacyjnej klatki schodowej, dla przykładowego scenariusza pożaru i ewakuacji, ukazując ich podstawowe wady i zalety oraz sugerując, na jakie aspekty należy zwracać uwagę podczas projektowania. Uwagę zwróciliśmy na systemy oddymiania klatek schodowych, które są znacznie mniej bezpieczne i wymagają przy projektowaniu szczególnie starannych analiz.