Wymuszona ewakuacja osób niepełnosprawnych – 1/2023

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: PIOTR P. BIELICKI

 

Ewakuacja, jaka by nie była – profilaktyczna czy wymuszona (do terminologii za moment przejdziemy) – wiąże się zawsze z działaniami polegającymi na usunięciu przeszkód stojących na drodze, a więc z dostępnością. Tę zaś rozumiemy szerzej, bo to nie tylko warunki budowlane, ale też społeczne. Zatem obok wątku głównego pozwolę sobie chwilami na dygresję o sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.