Wymagany czas ewakuacji – 4/2022

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Mariusz BARAŃSKI, Agnieszka HAZNAR-BARAŃSKA

 

Ewakuacja to złożony proces przemieszczania ludzi, zwierząt lub mienia z miejsca bezpośredniego lub zbliżającego się zagrożenia do miejsca aktualnie bezpiecznego. Możemy mówić o ewakuacji prewencyjnej lub interwencyjnej. Prewencyjna ochroni życie i zdrowie ludzi jeszcze przed wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia (nawet w budynku, w którym powstał pożar). Interwencyjną realizują służby ratownicze, gdy zagrożenie jest bezpośrednie. Czas ma tu kluczowe znaczenie.