Wymagania dla systemów zasilania instalacji bezpieczeństwa w obiektach budowlanych – 3/2012

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AUTOR: Marian SKAŹNIK

 

W ramach ostatniej nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych w 2009 r. dodano do rozporządzenia między innymi zaktualizowany załącznik nr 1 „Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu”. Wśród norm tam powołanych została wymieniona norma PN-IEC 60354-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Bezpośrednio po tej nowelizacji IEC wydał w lipcu 2009 r. całkowicie znowelizowaną drugą wersję tej normy o tym samym numerze i tytule, a w 2010 r. została ona wprowadzona do zbioru Polskich Norm, jako PN-HD. Do chwili obecnej nie doczekała się jednak tłumaczenia na język polski.