Współdziałanie tryskaczy z wentylacją pożarową – 3/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Małgorzata Sawczuk

 

Wszystkie systemy instalacji w budynkach z założenia mają ze sobą współpracować, a przede wszystkim nie przeszkadzać sobie wzajemnie w pracy i w użytkowaniu. O wentylacji oddymiającej mówi się i pisze bardzo dużo. Spójrzmy teraz na jej stosowanie z punktu widzenia zapisów norm dotyczących projektowania instalacji tryskaczowej.